Παρακαλώ επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα

 
 
 

Arturo Σοβά-τεπί

Το σύστημα Arturo για σοβά-τεπί προορίζεται για την κατασκευή σοβά-τεπί, ικριωμάτων, περιμετρικών ανυψώσεων. Με αυτό το σύστημα μπορούμε να κατασκευάσουμε μια αδιατάρακτη σύνδεση μεταξύ δαπέδου και τοίχου.

Χαρακτηριστικά

  • Αντοχή στα χτυπήματα και τη φθορά
  • Εξαιρετικά περισφιγμένη επιφανειακή δομή
  • Καλή αντοχή στα χημικά
  • Γρήγορα λειτουργικό

Ύψος και σχήμα

  • Διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη

Παραδείγματα

  • Χώροι υγιεινής, χειρουργεία, κουζίνες, σφαγεία και χώροι αποθήκευσης χημικών