Παρακαλώ επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα

 
 

προηγούμενες σελίδες (0)

 
 
 

Νέα

 
 
 

GR, 29.09.2014 - Προσοχή στις χειμερινές συνθήκες εφαρμογής!

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν μπορεί να επηρεάσουν την εφαρμογή των προϊόντων Arturo.  Αν ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες, μπορείτε σαφώς να αποφύγετε τα προβλήματα.


Αποθήκευση και μεταφορά
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι κατά τη μεταφορά προϊόντων σε χαμηλές θερμοκρασίες (<2°C/36°F) πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας για όλα τα προϊόντα. Βέβαια κάθε προϊόν απαιτεί άλλη μεταχείριση. Για παράδειγμα το συστατικό B- από χυτά-αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα PU πρέπει να προσατεύονται από το κρύο (<10°C/<50°F). Για τις ακριβείς θερμοκρασίες και υγρασίες, παρακαλούμε ανατρέξετε σε κάθε τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος. Σε ψυχρές περιόδους τα προϊόντα που είναι ευαίσθητα στο ψύχος πρέπει να μεταφέρονται με φορτηγά ψυγεία. 


Επεξεργασία προϊόντων
Όταν χρησιμοποιείται προϊόντα Arturo σε χειμερινές περιόδους ακολουθήστε γενικά:

  • Ελάχιστη θερμοκρασία δαπέδου 10°C/ 50°F (κατά τη διάρκεια της νύχτας)
  • Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 15°C / 59°F
  • Μέγιστη σχετική υγρασία: 75 %

 

Τα προϊόντα πρέπει να εγκλιματιστούν για 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την εφαρμογή τους στο χώρο που θα τοποθετηθούν. Διαφορετικά μπορεί να υποστούν θερμικό σοκ και να προκληθούν προβλήματα όπως τα ακόλουθα. Χαμηλές θερμοκρασίες επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης  ή στη χειρότερη περίπτωση εμποδίζουν τελείως τη σκλήρυνση. Εξαιτίας της υψηλής υγρασίας είναι ευκολότερη η συγκέντρωση υδρατμών στην επιφάνεια των δαπέδων, που μπορεί να επιδράσει αρνητικά αναφορικά με την πρόσφυση των προϊόντων στο υπόστρωμα.


Σφράγιση με 1-συστατικού PU
Προσοχή στα σφραγιστικά/βαφές 1-συστατικού PU: Οι βαφές/σφραγιστικά 1-συστατικού PU σκληρύνονται με την υγρασία. Αυτό σημαίνει πως η σχετική υγρασία και η θερμοκρασία παίζουν σημαντικό ρόλο στη σκλήρυνση και στη γυαλάδα/ματ ποιότητα του τελικού επιχρίσματος. Στις περιπτώσεις που κυμαίνεται η υγρασία και η θερμοκρασία, το πάχος και η ροή αέρα π.χ. θερμαντικά σώματα ανάλογα μεταβάλλεται η υφή του τελικού επιχρίσματος.